Hogyan dolgozik az Ön képviselője?

Írja be a nevét!

Adatlap

Hogyan szavazott a képviselője?

Dátum Törvény Bizottság neve Szavazat
2017.12.12.
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról (Object)
Nem
2017.12.12.
Az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Egyezménye kötelező hatályának elismeréséhez és kihirdetéséhez szükséges intézkedések megtételéről (Object)
Nem
2017.12.12.
A munkabérből való biztos megélhetés és a munkavállalói biztonság feltételeinek megteremtéséhez szükséges halaszthatatlan intézkedésekről (Object)
Nem
2017.12.12.
A "Közös nevező" - az oktatáspolitika pártfüggetlen alapelveinek elfogadásáról (Object)

Kulturális bizottság

Nem
2017.12.12.
Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról (Object)
Nem
2017.12.12.
A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról és a lobbisták nyilvántartásáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú módosításáról (Object)
Nem
2017.12.12.
A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A váltójogi szabályokról (Object)
Igen
2017.12.12.
A váltójogi szabályokról (Object)
Igen
2017.12.12.
Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (Object)
Nem
2017.12.12.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (Object)
Nem
2017.12.12.
A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról (Object)

Kulturális bizottság

Igen
2017.12.12.
A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról (Object)

Kulturális bizottság

Igen
2017.12.12.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A hazatérés falvairól (Object)
Igen
2017.12.12.
A hazatérés falvairól (Object)
Igen
2017.12.12.
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról (Object)
Nem
2017.12.12.
Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.12.12.
A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról (Object)
Igen
2017.12.12.
A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról (Object)
Igen
2017.12.12.
Az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról (Object)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2017.12.12.
Az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben (Object)
Igen
2017.12.12.
Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról (Object)

Igazságügyi bizottság

Igen
2017.12.12.
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról (Object)

Igazságügyi bizottság

Igen
2017.12.12.
A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról (Object)

Igazságügyi bizottság

Igen
2017.12.11.
Milyen eredményeket ért el a kormány a nők elleni - és kapcsolati erőszak megelőzésével kapcsolatban az elmúlt négy évben? (Object)
Igen
2017.12.11.
Veszélyben a hazai acélgyártás? (Object)
Igen
2017.12.11.
Igazságos Magyarországot akarunk a munkából és bérből élő millióknak! (Object)
Igen
2017.12.11.
Paks II - az évszázad korrupciója? (Object)
Igen
2017.12.11.
Miközben a Kormány minden erejével megpróbálja az urnáktól távol tartani az országot elhagyó, lakcímmel rendelkező állampolgárokat, aközben az elszakított területeinkről akár halottak nevében is lehet szavazni? (Object)
Igen
2017.12.11.
Egészségügy érdemi változás nélkül? (Object)
Igen
2017.12.11.
Az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról (Object)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2017.12.11.
Az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben (Object)
Igen
2017.12.11.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (Object)

Gazdasági bizottság

Igen
2017.11.28.
A Visegrádi Csoport (V4) megerősítéséről és bővítéséről. (Object)

Külügyi bizottság

Nem
2017.11.28.
A családtámogatások bővítésének szükségességéről (Object)

Népjóléti bizottság

Nem
2017.11.28.
Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő módosításáról (Object)
Nem
2017.11.28.
Az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer megteremtéséhez valamint a rászoruló idősek és az ápolásukat végzők megélhetésének fokozottabb támogatásához szükséges intézkedésekről (Object)
Nem
2017.11.28.
Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.11.28.
Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.11.28.
A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről (Object)

Igazságügyi bizottság

Igen
2017.11.28.
A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről (Object)

Igazságügyi bizottság

Igen
2017.11.28.
A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről (Object)
Igen
2017.11.28.
A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről (Object)
Igen
2017.11.28.
A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról (Object)
Igen
2017.11.28.
A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról (Object)
Igen
2017.11.28.
A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról (Object)
Nem
2017.11.28.
Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.11.28.
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról (Object)
Igen
2017.11.28.
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról (Object)
Igen
2017.11.28.
A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.28.
A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.11.28.
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről (Object)
Igen
2017.11.28.
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.11.28.
Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.11.28.
A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.11.28.
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.11.27.
Hol tart az Ivóvízminőség-javító Program EU források bevonásával történő végrehajtása; mivel magyarázható, hogy még mindig nem zárult le, sőt egyre több a lakossági panasz és a megfelelő szolgáltatáshoz szükséges forrásigény? (Object)
Igen
2017.11.27.
Mikorra várható érdemi intézkedés az állatvédelem terén, avagy mellébeszélés helyett most már a tettek beszéljenek! (Object)
Igen
2017.11.27.
Szemétügyek. Avagy képesek lesznek-e végre elfogadható szinten biztosítani a hulladékelszállítást? (Object)
Igen
2017.11.27.
Miért nem készíti fel a kormány az országot az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodásra? (Object)
Igen
2017.11.27.
Miért fél az Orbán-kormány az Európai Ügyészséggel való megerősített együttműködéstől? (Object)
Igen
2017.11.27.
Folyamatosan csúszó támogatások, agyonszabályozott rendszer, gazdaellenes hozzáállás. Miért nem lehetünk normális ország? (Object)
Igen
2017.11.27.
Hol tart az alapjogi biztos által a közfoglalkoztatásban feltárt rendszerszintű problémák megoldása? (Object)
Igen
2017.11.27.
Mi a jobb: egymilliós adósság, vagy egymilliós segítség? (Object)
Igen
2017.11.27.
Kizárva a jövőből? (Object)
Igen
2017.11.27.
A gimnáziumokról és a magyar oktatásról (Object)
Igen
2017.11.27.
A honvédelmi feladatok 2016. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) (Object)
Igen
2017.11.27.
A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról (Object)
Igen
2017.11.27.
A Házbizottság javaslata a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre (Object)
Igen
2017.11.14.
Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról (Object)
Nem
2017.11.14.
A FIDESZ kampánykiadásait feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról (Object)
Nem
2017.11.14.
A civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy ésszerűtlen megkülönböztetésének megszüntetéséről (Object)
Nem
2017.11.14.
A leghatékonyabb rákelleni gyógyszerek mindenki számára való elérhetővé tétele, valamint a háziorvosi rendszer működőképességének helyreállítása érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról (Object)
Nem
2017.11.14.
Az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról (Object)
Nem
2017.11.14.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről (Object)

Kulturális bizottság

Igen
2017.11.14.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról (Object)

Mezőgazdasági bizottság

Igen
2017.11.14.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról (Object)

Mezőgazdasági bizottság

Igen
2017.11.14.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról (Object)

Mezőgazdasági bizottság

Nem
2017.11.14.
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról (Object)
Nem
2017.11.14.
A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról (Object)
Nem
2017.11.14.
A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az adóigazgatási rendtartásról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az adóigazgatási rendtartásról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az adóigazgatási rendtartásról (Object)
Nem
2017.11.14.
Az adózás rendjéről (Object)
Igen
2017.11.14.
Az adózás rendjéről (Object)
Igen
2017.11.14.
Az adózás rendjéről (Object)
Nem
2017.11.14.
Az adózás rendjéről (Object)
Nem
2017.11.14.
Az adózás rendjéről (Object)
Nem
2017.11.14.
Az uniós vámjog végrehajtásáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az uniós vámjog végrehajtásáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról (Object)
Igen
2017.11.14.
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról (Object)
Nem
2017.11.14.
Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról (Object)
Nem
2017.11.14.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A Wacław Fełczak Alapítványról (Object)
Igen
2017.11.14.
A Wacław Fełczak Alapítványról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről (Object)
Igen
2017.11.14.
A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről (Object)
Igen
2017.11.14.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.11.14.
A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett Megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról (Object)
Igen
2017.11.14.
Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.11.14.
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.11.13.
Mit tesznek azért, hogy a nők valóban megkapják a nekik járó lehetőségeket és elismerést? (Object)
Igen
2017.11.13.
700 milliárdos ámokfutás és alaptörvénysértés az Exim Banknál? (Object)
Igen
2017.11.13.
Meddig engedik még sanyargatni a munkavállalókat? (Object)
Igen
2017.11.13.
Önök szerint hogyan lehetne méltóképpen ünnepelni a Szociális munka napját? (Object)
Igen
2017.11.13.
Meddig akarják működtetni a látványosan működésképtelen rendszert? (Object)
Igen
2017.11.13.
Mikor lesz vége a minisztériumi titkolózásnak? (Object)
Igen
2017.11.13.
Van értelme az intézményesített sarcolásnak? (Object)
Igen
2017.11.13.
Teljesült-e az államtitkár öt pontja? (Object)
Igen
2017.11.13.
Mikor számolja föl a kormány az energiaszegénységet? (Object)
Igen
2017.11.13.
Forráshiány, férőhelyhiány, munkaerőhiány - Ennyit ér és érdemel a szociális ágazat a kormány szerint? (Object)
Igen
2017.11.13.
Miért kellett felszámolni Miskolcon a gyermekdiabetes-ellátás egyik vezető centrumát?! (Object)
Igen
2017.11.13.
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (Object)
Nem
2017.10.31.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a kilakoltatási moratórium megújításához szükséges módosításáról (Object)
Nem
2017.10.31.
Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről (Object)
Igen
2017.10.31.
Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről (Object)
Igen
2017.10.31.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról (Object)
Nem
2017.10.31.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.10.31.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.10.31.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.10.31.
A magyar jelnyelv napjáról (Object)
Igen
2017.10.31.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
A Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról (Object)
Igen
2017.10.31.
A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról (Object)
Igen
2017.10.31.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról (Object)
Igen
2017.10.31.
A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról (Object)

Gazdasági bizottság

Igen
2017.10.31.
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.31.
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.31.
A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.31.
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.31.
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.30.
Mi vezetett a daganatos betegek gyógyszerválasztásának szűkítéséhez? (Object)
Igen
2017.10.30.
Elvándorlás az egészségügyből, hová vezet a szakemberhiány? (Object)
Igen
2017.10.30.
A rákgyógyszerek külföldi alkalmazása során lemért eredményeket miért nem sikerült a magyar betegek esetében elérni? (Object)
Igen
2017.10.30.
Miért akarja a kormány ellehetetleníteni a lombikkezeléseket végző magánintézeteket? (Object)
Igen
2017.10.30.
Mikor látják már be, hogy a szegénységben élőkön is segíteni kellene? Vajon a saját felmérésüknek hinni fognak végre? (Object)
Igen
2017.10.30.
Miért fontosabb egy stadion, mint az emberek egészsége és a tömegsport? (Object)
Igen
2017.10.30.
Alaptörvény-ellenes jogszabály segítségével indulnak végső rohamra a jogállam utolsó bástyái ellen? (Object)
Igen
2017.10.30.
Meddig tartják még fent a jelenlegi közfoglalkoztatást? (Object)
Igen
2017.10.30.
Rendszerszintű közbeszerzési visszaélések az ÁEEK-nál? (Object)
Igen
2017.10.30.
Valóban Távol-Keletről érkezőkkel kívánják enyhíteni a munkaerőhiányt? (Object)
Igen
2017.10.30.
Miért érdeke a fideszes kormányzatnak, hogy nyolc éve folyamatosan és szándékosan kiszolgáltatott helyzetbe tartsa a Magyar munkavállalók millióit? (Object)
Igen
2017.10.30.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (Object)
Igen
2017.10.30.
Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2016. évi tevékenységéről (Object)
Igen
2017.10.30.
A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról (Object)
Igen
2017.10.30.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.30.
A devizahitel-károsultak érdekében szükséges lépésekről (Object)
Igen
2017.10.17.
Kérelem az Igazságügyi bizottság 10/2014-2018. IUB számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására (Object)
Nem
2017.10.17.
Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról (Object)
Nem
2017.10.17.
A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiarárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról (Object)
Nem
2017.10.17.
Az eurózónához való csatlakozási folyamat megkezdéséről (Object)
Nem
2017.10.17.
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról (Object)
Nem
2017.10.17.
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról (Object)
Nem
2017.10.17.
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról (Object)
Nem
2017.10.17.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.10.17.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.10.17.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról (Object)

Igazságügyi bizottság

Igen
2017.10.17.
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.10.17.
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.10.17.
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.10.17.
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.10.17.
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról (Object)
Igen
2017.10.17.
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról (Object)
Igen
2017.10.17.
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról (Object)
Nem
2017.10.17.
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról (Object)
Nem
2017.10.17.
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról (Object)
Nem
2017.10.17.
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.17.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.17.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.16.
Tovább a szocialisták útján - Miért nem emelték eddig egyszer sem a hallgatói ösztöndíjakat? (Object)
Igen
2017.10.16.
A gyors és pontos diagnózis életet menthet! (Object)
Igen
2017.10.16.
Mozgáskorlátozottakon nyerészkedni? (Object)
Igen
2017.10.16.
Mikor lépnek Miskolc fejlesztése érdekében? (Object)
Igen
2017.10.16.
Elszabott vagy inkább elszabotált nemzeti kéményseprés?! (Object)
Igen
2017.10.16.
Ki fizeti a paksi késést? (Object)
Igen
2017.10.16.
Mikor hajlandó a kormányzat felelősségteljesen cselekedni az egyik legégetőbb sorskérdésünk, a bérfelzárkóztatás terén? (Object)
Igen
2017.10.16.
Miért nem jut több a beteg, rászoruló idősek támogatására? Miért nem emelkedik évek óta a közgyógyellátás összege? Miért nem kapnak megfelelő anyagi elismerést a szeretteiket otthonukban ápoló családtagok? (Object)
Igen
2017.10.16.
Rosszul számol a minisztérium? (Object)
Igen
2017.10.16.
Mikor nyújtanak végre érdemi segítséget a fával fűtő tömegeknek, vagy ez is a leendő Jobbik-kormányra vár? (Object)
Igen
2017.10.16.
Miért mondott le a kormány a gondozásra szoruló idős emberekről? (Object)
Jelen, nem szav.
2017.10.16.
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (Object)
Nem
2017.10.16.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (Object)
Igen
2017.10.16.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.03.
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosításáról (Object)
Nem
2017.10.03.
A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról (Object)
Igen
2017.10.03.
A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról (Object)
Igen
2017.10.03.
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.03.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.03.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.10.03.
A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról (Object)
Igen
2017.10.03.
A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról (Object)
Igen
2017.10.03.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.03.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.10.03.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.10.03.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Nem
2017.10.03.
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról (Object)
Igen
2017.10.03.
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról (Object)
Igen
2017.10.03.
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.03.
A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.03.
A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.03.
A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.03.
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.03.
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.03.
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.03.
A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.03.
A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.03.
A Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.03.
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.10.02.
Még mindig hatalmas különbségek tapasztalhatóak az egyes megyék munkanélküliségi és bérezési mutatói között. (Object)
Igen
2017.10.02.
Miért nem adnak kvótát a kórházaknak, gyógyszert a betegeknek? (Object)
Igen
2017.10.02.
Szavak helyett tettekre van szüksége a nyugdíjasoknak, avagy szomorú sors vár a magyar egészségügyben az idősekre? (Object)
Igen
2017.10.02.
Miért nem hajlandó a kormány vitát folytatni az egészségügy hosszú távú érdekeiről? (Object)
Igen
2017.10.02.
Kihátrál-e a kormány a GMO-mentességből? (Object)
Igen
2017.10.02.
Szavak helyett tettekre van szüksége a nyugdíjasoknak, avagy miért nem biztosítják a férfiak számára is, hogy 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehessenek, ne pedig munkából a temetőbe? (Object)
Igen
2017.10.02.
Az elmúlt nyolc év bűnei: Milliós nyugdíjakra van pénz, de a nyugdíjminimum emelésére nincs? (Object)
Igen
2017.10.02.
Mikor szállnak le a döglött lóról? (Object)
Igen
2017.10.02.
Szavak helyett tettekre van szüksége a nyugdíjasoknak, avagy nem félnek attól, hogy összeomlik az idősellátás? (Object)
Igen
2017.10.02.
Mennyi spórolt a kormány a rokkantnyugdíjasokon az elmúlt nyolc évben? Megérte csalónak minősíteni és megbélyegezni egy többszázezer fős társadalmi csoportot? (Object)
Igen
2017.10.02.
Az élelmiszerlánc-biztonságról és az élelmiszerlánc-felügyeleti díj felhasználásáról (Object)
Igen
2017.10.02.
A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény végrehajtásáról (Object)
Igen
2017.10.02.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (Object)
Igen
2017.10.02.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (Object)
Igen
2017.10.02.
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (Object)
Igen
2017.09.19.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében (Object)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2017.09.19.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében (Object)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2017.09.19.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.09.19.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.09.19.
A jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről (Object)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2017.09.19.
A jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről (Object)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2017.09.18.
Hány kilakoltatásra kerülhet sor a tél beállta előtt? (Object)
Igen
2017.09.18.
Lassan nem lesz pedagógus, aki tanítson!? (Object)
Igen
2017.09.18.
A cél nemes. Akkor a miniszter miért ideges? (Object)
Igen
2017.09.18.
Mikor lesz a köztisztviselőknek érdemi bérrendezése? (Object)
Igen
2017.09.18.
Miért titkos a leendő Nemzeti Alaptanterv? (Object)
Igen
2017.09.18.
Kinél csörög a paksi kassza? (Object)
Igen
2017.09.18.
Iskolakezdés - a családoknak hitelfelvétel, a pedagógusoknak elmaradt béremelés? (Object)
Igen
2017.09.18.
Valóban kihozható 15 ezer forintból az iskolakezdés? (Object)
Igen
2017.09.18.
A kormány magára hagyta a magyar kisvállalkozásokat? (Object)
Igen
2017.09.18.
Mikor tesz végre valamit a kormány hazánk leszakadása ellen? (Object)
Igen
2017.09.18.
A Sajó-völgyében élők jogos igénye a 26-os út elkerülő szakaszainak megépítése! (Object)
Igen
2017.09.18.
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.09.18.
Dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.09.18.
L. Simon László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (Object)
Nem
2017.09.18.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (Object)
Igen
2017.09.18.
A Bethlen Gábor Alap 2016. évi tevékenységéről és működéséről (Object)
Igen
2017.09.18.
A Gazdasági Versenyhivatal 2016. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról. (Object)
Igen
2017.09.18.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.09.18.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében (Object)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2017.09.18.
A jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről (Object)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2017.09.18.
A Házbizottság javaslata a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre (az Országgyűlés 2017. évi őszi ülésszakán kérdések tárgyalására) (Object)
Igen
2017.06.23.
Meddig tagadják még a kivándorlás valódi okát és súlyát? (Object)
Igen
2017.06.23.
Miért zárnak be meddőségi központokat, amikor csökken a népesség? Milyen családbarát kormány az, amelyik nem engedi, hogy megszülessenek a vágyott gyermekek?! (Object)
Igen
2017.06.23.
Ki fizeti a rezsinövelés árát? (Object)
Igen
2017.06.23.
Helikopter, luxusrepülő, luxusélet kölcsönökből? (Object)
Igen
2017.06.23.
A miskolci kohászat jövőjéről (Object)
Igen
2017.06.23.
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról (Object)
Igen
2017.06.23.
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról (Object)
Igen
2017.06.23.
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról (nincs)
Igen
2017.06.15.
Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról (Object)
Igen
2017.06.15.
Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról (Object)
Igen
2017.06.15.
Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról (Object)
Igen
2017.06.15.
A tisztességes eljárás európai uniós követelményeknek megfelelő védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Object)
Igen
2017.06.15.
A közszférában kialakult bérfeszültségek enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről (Object)
Igen
2017.06.15.
Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.15.
A Lex CEU eltörléséről (Object)
Igen
2017.06.15.
Kérelem az Igazságügyi bizottság 9/2014-2018. IUB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására (Object)
Igen
2017.06.15.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.15.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.15.
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.15.
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.15.
A 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról (Object)
Igen
2017.06.15.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.15.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.14.
Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.14.
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról (Object)
Igen
2017.06.14.
A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.14.
A Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.14.
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.14.
A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről (Object)

Külügyi bizottság

Igen
2017.06.14.
A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.14.
A Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.14.
Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.14.
Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.14.
Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.13.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Energetikai tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Energetikai tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Energetikai tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.13.
Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Az ügyvédi tevékenységről (Object)
Igen
2017.06.13.
Az ügyvédi tevékenységről (Object)
Igen
2017.06.13.
Az ügyvédi tevékenységről (Object)
Igen
2017.06.13.
Az ügyvédi tevékenységről (Object)
Igen
2017.06.13.
Az ügyvédi tevékenységről (Object)
Igen
2017.06.13.
Az ügyvédi tevékenységről (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről (Object)
Igen
2017.06.13.
A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A büntetőeljárásról (Object)
Igen
2017.06.13.
A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról (Object)
Igen
2017.06.13.
A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról (Object)
Igen
2017.06.13.
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról (Object)

Gazdasági bizottság

Igen
2017.06.12.
Mégis kinek az élete? (Object)
Igen
2017.06.12.
Újabb százmilliók a haveroknak (Object)
Igen
2017.06.12.
Miért nem tárgyalja az Országgyűlés már harmadik éve a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát? (Object)
Igen
2017.06.12.
Az állatvédelem megoldása még várat magára. (Object)
Igen
2017.06.12.
Az országnak nem érdeke, az egyetemnek nem érdeke, akkor mire jó a Lex CEU? (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.06.12.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.06.12.
A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2014-2016. évi tapasztalatairól (Object)
Igen
2017.06.12.
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. évi Országgyűlési beszámolója (Object)
Igen
2017.06.12.
Országgyűlési Beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről 2016 (Object)
Igen
2017.06.12.
A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról (Object)
Igen
2017.06.12.
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.06.12.
A 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Szabó Timea országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
Korózs Lajos országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
Horváth Imre országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
Heringes Anita országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
Tukacs István országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
Teleki László országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
Dr. Szakács László országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
Szabó Sándor országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
Dr. Józsa István országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.30.
A 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát megteremtő módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A nyugati demokráciák ellen irányuló orosz dezinformációs tevékenységről (Object)
Igen
2017.05.30.
A választottbíráskodásról (Object)
Igen
2017.05.30.
A választottbíráskodásról (Object)
Igen
2017.05.30.
A választottbíráskodásról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.30.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.29.
Miért nem védik meg a Tiszát egy újabb katasztrófától? (Object)
Igen
2017.05.29.
Ön tudja mi történik a helyi kis rádiókkal? (Object)
Igen
2017.05.29.
Mikor vizsgálják ki a roma szakképző iskola ügyét? Fantomiskolákat pénzel az állam? (Object)
Igen
2017.05.29.
Közpénzt vissza nem adtok? (Object)
Igen
2017.05.29.
Hol tart a nyomozás a nagy értékre elkövetett gazdasági csalás és hűtlen kezelés büntette miatt tett veszprémi feljelentés nyomán? (Object)
Igen
2017.05.29.
A KLIK akkora bajban volt, hogy a kormány lopott neki 17 milliárd forintot? (Object)
Igen
2017.05.29.
A saját jogszabályaikat sem vették figyelembe, amikor a nemzeti vagyont játszották át a haverjaiknak és a multiknak? (Object)
Igen
2017.05.29.
Miért nem támogatják a 13. havi nyugdíj újbóli bevezetését? Miért nem támogatják a legalacsonyabb nyugdíjak érdemi emelését? Miért nem emelik végre az idős, rászoruló emberek gyógyszertámogatásait? (Object)
Igen
2017.05.29.
Mikor várható az Isztambuli Egyezmény ratifikációja? (Object)
Igen
2017.05.29.
Ki verte át a mentődolgozókat? (Object)
Igen
2017.05.29.
Ha beomlanak a bányát vázazó oszlopok... (Object)
Igen
2017.05.29.
Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2016. évi tevékenységéről (Object)
Igen
2017.05.29.
A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának záró beszámolójáról (Object)
Igen
2017.05.29.
Az atomenergia 2015. évi hazai alkalmazásának biztonságáról (Object)
Igen
2017.05.29.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.05.29.
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról (Object)
Igen
2017.05.29.
Az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer kialakításához szükséges intézkedésekről (Object)
Igen
2017.05.16.
Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2017.05.16.
Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (Object)
Igen
2017.05.16.
Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Object)
Igen
2017.05.16.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.16.
Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.05.15.
Őket is el akarják üldözni? avagy a felsőoktatási oktatók és a felsőoktatásban nem oktatói munkakört betöltő közalkalmazottak bérrendezéséről! (Object)
Igen
2017.05.15.
Miért nem biztosítanak kiszámítható feltételeket a diákoknak, miért jogsértő az érettségi? (Object)
Igen
2017.05.15.
Hány család marad az út szélén? (Object)
Igen
2017.05.15.
A nyugdíjba vonulók miért nem tarthatják meg az adókedvezményeiket bizonyos betegségeik után? (Object)
Igen
2017.05.15.
Miért titkolózik a Klebelsberg Központ? (Object)
Igen
2017.05.15.
Az adatoknak legalább elhiszik, hogy rossz irányba kormányozzák az oktatást? (Object)
Igen
2017.05.15.
Mit tesznek Önök a közmunkások kirablói ellen? (Object)
Igen
2017.05.15.
Miért nem a munkából élők a költségvetés nyertesei? (Object)
Igen
2017.05.15.
Bevallják-e végre, hogy 27 éve hazudnak!? (Object)
Igen
2017.05.15.
Meddig süllyedünk? (Object)
Igen
2017.05.15.
A Közbeszerzési Hatóság 2016. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről (Object)
Igen
2017.05.15.
Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.15.
A magyar vidék gazdasági és társadalmi felemeléséhez szükséges lépésekről (Object)
Igen
2017.05.15.
Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.05.15.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Object)
Igen
2017.05.15.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (Object)
Igen
2017.05.03.
Az élelmiszer-biztonság és az élelmiszerek minősége javítása érdekében szükséges intézkedésekről (Object)

Mezőgazdasági bizottság

Igen
2017.05.03.
Az állambiztonsági múlt nyilvánosságáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról (Object)
Igen
2017.05.03.
A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.05.03.
A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.05.03.
A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.05.03.
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről (Object)

Külügyi bizottság

Igen
2017.05.03.
A Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (Object)

Külügyi bizottság

Igen
2017.05.03.
A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról (Object)
Igen
2017.05.02.
Miért mond le a kormány a beteg, idős emberekről? 75 év felett már nem jár kezelés a rákos betegeknek? (Object)
Igen
2017.05.02.
Minek a paksi hitel, ha azonnal visszafizetjük? (Object)
Igen
2017.05.02.
Miért nem jár a családi pótlék a felsőoktatási intézményben tanuló gyermekek után is? (Object)
Igen
2017.05.02.
Vissza a középkorba?! Miközben a kiskirályok és a földesurak egymás zsebét tömik, aközben az ország lakosságából cselédeket és rabszolgákat csinálnak? (Object)
Igen
2017.05.02.
Fazekas Sándor egye meg, amit főzött! (Object)
Igen
2017.05.02.
Megépülhet-e a soroksári új rendőrkapitányság a költségvetés terhére? (Object)
Igen
2017.05.02.
Meddig merik még madárnak nézni a magyar gazdákat? (Object)
Igen
2017.05.02.
Elfogadhatónak tartja, hogy Pogácsás Tibor off-shore cégekkel állt kapcsolatban, és államtitkárként saját cége üzemét nyitja meg? (Object)
Igen
2017.05.02.
Mi lesz a speciális nevelési igényű, fogyatékossággal élő gyermekek oktatásával? (Object)
Igen
2017.05.02.
Egyetlen ügyet sem képes a Kormány hitelesen felvállalni. Soros György nyomdokán indulva, mennyire hiteles most tagadni az egykori mecénásukat? (Object)
Igen
2017.05.02.
Egy felelőtlen átszervezés következményei (Object)
Igen
2017.04.19.
A közpénzek védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.04.19.
Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.04.19.
Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.04.19.
Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.04.19.
Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról (nincs)
Igen
2017.04.19.
Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.04.19.
Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról (Object)
Igen
2017.04.19.
Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról (Object)
Igen
2017.04.19.
Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról (Object)
Igen
2017.04.19.
Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról (Object)
Igen
2017.04.19.
Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról (Object)
Igen
2017.04.19.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (Object)
Igen
2017.04.19.
A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről (Object)
Igen
2017.04.18.
Elúszó milliárdok a vizes VB-re? (Object)
Igen
2017.04.18.
Visszavonják-e a gimnazisták számának csökkentésére vonatkozó terveket? (Object)
Igen
2017.04.18.
Miért kell a magyaroknak mélyen a zsebükbe nyúlniuk, amikor gyógyszert vesznek. (Object)
Igen
2017.04.18.
Ki akadályozza az egészségügyi államtitkárt a munkavégzésben? (Object)
Igen
2017.04.18.
Hány munkahelyet teremt a paksi bővítés? (Object)
Igen
2017.04.18.
Miért hátrál ki a Kormány a magyar társadalom nyolcvan százalékának véleményével megegyező, az óraátállítás eltörlését célzó javaslatunk mögül? (Object)
Igen
2017.04.18.
Mikor lesz képes a Magyar szakképzési rendszer arra, hogy piacképes ismeretekkel rendelkező munkavállalókat juttasson a munkaerőpiacra? (Object)
Igen
2017.04.18.
Megvalósítja-e a Kormány a béremelkedéshez szükséges progresszív SZJA csökkentést? (Object)
Igen
2017.04.18.
Saját ügynökeiknek falaznak az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalának és az egykori besúgók közéletből való kitiltásának akadályozásával? (Object)
Igen
2017.04.18.
Hatalmas különbség a magyar fizetésekben! (Object)
Igen
2017.04.18.
A Magyar Művészeti Akadémia elnökének 2014-2015. évi beszámolója Magyarország Országgyűlése számára (Object)
Igen
2017.04.18.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a 2016. évi tevékenységéről (Object)
Igen
2017.04.18.
A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról (nincs)
Igen
2017.04.04.
Kulcsár Gergely országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (fenntartja a képviselő tiszteletdíjának csökkentését)
Igen
2017.04.04.
Egyed Zsolt országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (fenntartja a képviselő tiszteletdíjának csökkentését)
Igen
2017.04.04.
dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (fenntartja a képviselő tiszteletdíjának csökkentését)
Igen
2017.04.04.
Sallai R. Benedek országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (fenntartja a képviselő tiszteletdíjának csökkentését)
Igen
2017.04.04.
Ikotity István országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (fenntartja a képviselő tiszteletdíjának csökkentését)
Igen
2017.04.04.
A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)
Igen
2017.04.04.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2017.04.04.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)
Igen
2017.04.04.
A nemzetközi magánjogról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2017.04.04.
A nemzetközi magánjogról (összegző módosító javaslat elfogadva)
Igen
2017.04.04.
A nemzetközi magánjogról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)
Igen
2017.04.04.
A nemzetközi magánjogról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)
Igen
2017.04.04.
A nemzetközi magánjogról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)
Igen
2017.04.04.
A nemzetközi magánjogról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)
Igen
2017.04.04.
A nemzetközi magánjogról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)
Igen
2017.04.04.
Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2017.04.04.
Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)
Igen
2017.04.04.
Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)
Igen
2017.04.04.
Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igen
2017.04.04.
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2017.04.04.
Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2017.04.03.
A Fidesz az amerikai Monsanto zsebében van? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.04.03.
Megmaradhat-e a hatvaniak tulajdonában a helyi Grassalkovich-kastély? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.04.03.
Propagandára van pénz, de a családokra nincs?! A propagandától még senkinek nem lett jobb az élete! (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.04.03.
Lesz-e nemzeti agráregyetem Budapesten, ahová beolvasztják a vidéki mezőgazdasági karokat? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.04.03.
Egyetért-e, hogy a Kormánynak cselekednie kell a nemzetbiztonsági szolgálatok működésével kapcsolatban felmerült anomáliák megszüntetése érdekében? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.04.03.
Az állami földek kijátszásával és a szabályok könnyítésével adják fel a GMO elleni küzdelmet? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.04.03.
Miért akarják beszántani a CEU-t? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.04.03.
Ki fizeti egy atombaleset számláját? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.04.03.
Hány idegent telepítenek még be? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.04.03.
Milyen lépéseket tesznek, hogy ne emelkedjen tovább a cukorbetegek száma Magyarországon? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.04.03.
A honvédelmi feladatok 2015. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) (javaslat beszámolóról történő határozathozatalra történő felkérésről elfogadva)
Igen
2017.04.03.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (kivételességi javaslat elfogadva)
Igen
2017.04.03.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (Országgyűlés a napirendi pont tárgyalásának elnapolását elutasította)
Igen
2017.04.03.
Politikai vita az Európai Unió tagállamai közötti munkabérkülönbségek csökkentésének érdekében. (Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult)
Igen
2017.04.03.
A Házbizottság javaslata a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)
Igen
2017.03.21.
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2017.03.21.
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2017.03.21.
Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása a közpénzek védelme érdekében (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)
Igen
2017.03.21.
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2017.03.21.
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)
Igen
2017.03.21.
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)
Igen
2017.03.21.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2017.03.21.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)
Igen
2017.03.21.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)
Igen
2017.03.21.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)
Igen
2017.03.21.
Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2017.03.21.
A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2017.03.20.
A Magyar gazdaság működőképességét komolyan veszélyezteti az egyre növekvő munkaerőhiány! (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.03.20.
Miért a multik érdekét védi a kormány Brüsszeltől? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.03.20.
Kiáll-e a kormány a nemzeti érdekekért? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.03.20.
Hol van a béremelés? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.03.20.
Ki fizeti a paksi veszteséget? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.03.20.
Már a kormánypropaganda sem jön házhoz ingyen? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.03.20.
Meddig fizettetik meg az emberekkel a Magyar Posta késését? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.03.20.
A Fidesz új szintre emeli az agrároligarchái érdekeinek képviseletét? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.03.20.
Andy "Keresztapa" Vajna szüksége törvényt bont? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.03.20.
Miért nem fizetik meg rendesen a védőnőket? Mit tesznek a súlyosbodó bérfeszültség feloldása érdekében? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2017.03.20.
Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2015. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól (javaslat beszámolóról történő határozathozatalra történő felkérésről elfogadva)
Igen
2017.03.20.
A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról (Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult)
Igen
2018.02.19.
Bocsánatot kérnek-e végre az évszázad legnagyobb és legdrágább átveréséért? (Object)
Igen
2018.02.19.
Miért nyerészkedik az állam a földgázt használó családokon? (Object)
Igen
2018.02.19.
Miért nem ér ugyanannyit a kormánynak minden család és minden gyermek? (Object)
Igen
2018.02.19.
Akkor pontosan mi is a különbség Juncker- és az Orbán-migráns között? (Object)
Igen
2018.02.19.
Az ELIOS-ügy, avagy a miniszterelnök veje offshore cégek és milliárdos extraprofit hálójában (Object)
Igen
2018.02.19.
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (Object)
Nem
2018.02.19.
A Magyar Országgyűlés számára a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről (2015-2016) (Object)
Igen
2018.02.19.
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámoló 2017 (Object)
Igen
2018.02.19.
A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről (Object)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2018.02.19.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2018.02.19.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2018.02.19.
A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2018.02.19.
A Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben (Object)
Igen
2018.02.19.
A Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben (Object)
Igen
2018.02.19.
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2018.02.19.
Változás kell Magyarországon! - Valóság a propaganda mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az önkormányzati dolgozóknak! (Object)
Igen
2018.02.19.
Változás kell Magyarországon! - Valóság a propaganda mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az önkormányzati dolgozóknak! (Object)
Igen
2018.02.19.
Az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról (Object)
Igen
2018.02.19.
A Házbizottság javaslata a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre (Object)
Igen
2018.02.20.
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2018.02.20.
Dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről (Object)
Igen
2018.02.20.
Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról (Object)
Nem
2018.02.20.
A fideszes oligarchák közpénzből való gazdagodásának felszámolása érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Object)
Nem
2018.02.20.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a kötelező miniszterelnök-jelölti vita megteremtéséhez szükséges módosításáról (Object)
Nem
2018.02.20.
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról (Object)
Igen
2018.02.20.
A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2018.02.20.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról (Object)
Igen
2018.02.20.
A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről (Object)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2018.02.20.
A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről (Object)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2018.02.20.
A Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben (Object)
Igen
2018.02.20.
A Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben (Object)
Igen
2018.02.20.
Az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról (Object)
Igen

Tevékenységek

 • szavazások hány százalékán vett részt
  0% helyezés
 • felszólalások száma
  15 helyezés
 • önálló indítványok száma
  7 helyezés
 • nem önálló indítványok száma
  0 helyezés

Kapcsolat

Írjon a képviselőjének!
gaal.gergely@parlament.hu