Hogyan dolgozik az Ön képviselője?

Írja be a nevét!

Adatlap

Hogyan szavazott a képviselője?

Dátum Törvény Bizottság neve Szavazat
2016.03.16.
A nemzeti otthonteremtési közösségekről (kivételességi javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.17.
A nemzeti otthonteremtési közösségekről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.17.
A nemzeti otthonteremtési közösségekről (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.16.
A behajtási költségátalányról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.17.
A behajtási költségátalányról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.17.
A behajtási költségátalányról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.02.29.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról (kivételességi javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.01.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.01.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.02.29.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.01.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.02.29.
A 2016-os év magyar-lengyel szolidaritás évének nyilvánításáról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)
Igen
2016.02.29.
A 2016-os év magyar-lengyel szolidaritás évének nyilvánításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2016.03.17.
Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Mezőgazdasági bizottság

Igen
2016.03.17.
Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Mezőgazdasági bizottság

Nem
2016.03.01.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.01.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.01.
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2016.03.01.
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.01.
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.01.
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.01.
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.01.
Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás kihirdetéséről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.01.
Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.14.
Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról (kivételességi javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.14.
A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.30.
Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról (kivételességi javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.01.
Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.01.
Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
Egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
Egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elutasítva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elutasítva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (önálló indítvány elutasítása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (önálló indítvány elutasítása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról (önálló indítvány elutasítása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról (önálló indítvány elutasítása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját elfogadta)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.01.
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról (nincs)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.01.
Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igen
2015.12.01.
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igen
2015.12.15.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.16.
Az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Európai ügyek bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
Az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Európai ügyek bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
Az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról (önálló indítvány elfogadása)

Európai ügyek bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.12.15.
A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.12.15.
A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.12.01.
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.11.17.
A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Külügyi bizottság

Igen
2015.11.17.
A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Külügyi bizottság

Igen
2015.11.17.
A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Külügyi bizottság

Igen
2015.11.17.
A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Tart.
2015.12.15.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját elfogadta)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elutasítva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról (önálló indítvány elutasítása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.01.
A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját nem fogadta el)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját nem fogadta el)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (önálló indítvány elutasítása)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (nincs)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját nem fogadta el)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját elfogadta)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.01.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (önálló indítvány elutasítása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös önkormányzati hivatalokkal összefüggő módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös önkormányzati hivatalokkal összefüggő módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.15.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös önkormányzati hivatalokkal összefüggő módosításáról (összegző módosító javaslat elutasítva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.15.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös önkormányzati hivatalokkal összefüggő módosításáról (önálló indítvány elutasítása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.15.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös önkormányzati hivatalokkal összefüggő módosításáról (önálló indítvány elutasítása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.11.17.
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.11.17.
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Jelen, nem szav.
2015.11.17.
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.11.17.
A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.11.17.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.11.17.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.11.17.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.11.17.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.11.17.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.11.03.
Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.11.03.
Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.11.03.
Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.11.03.
Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Nem
2015.11.17.
Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.03.
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.11.03.
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.11.03.
Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.03.
Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.03.
Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.11.03.
Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.03.
Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.03.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.03.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját nem fogadta el)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elutasítva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.10.12.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.10.12.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.10.20.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.10.20.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.10.20.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.11.03.
A Magyar Szórvány Napjáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.03.
A Magyar Szórvány Napjáról (önálló indítvány elfogadása)

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.10.20.
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. és 2011. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.10.20.
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. és 2011. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.10.20.
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2015. január 1. és 2015. január 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.10.20.
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2015. január 1. és 2015. január 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.10.20.
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Jelen, nem szav.
2015.10.20.
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.10.20.
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.10.20.
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.10.20.
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.10.20.
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.09.29.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.29.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.29.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.02.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Költségvetési bizottság

Igen
2015.11.02.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Költségvetési bizottság

Jelen, nem szav.
2015.11.03.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Költségvetési bizottság

Jelen, nem szav.
2015.10.12.
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.10.12.
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Jelen, nem szav.
2015.10.12.
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Jelen, nem szav.
2015.10.12.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Költségvetési bizottság

Igen
2015.10.12.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Költségvetési bizottság

Nem
2015.09.21.
Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés elutasítva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.21.
Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről (sürgősségi javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.29.
Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.29.
Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.29.
Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.21.
Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.09.22.
Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.09.22.
Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.10.06.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.10.06.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.10.06.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.10.06.
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.10.06.
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.10.06.
A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.10.06.
A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.10.20.
Egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.10.20.
Egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.03.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.04.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.03.
Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés elutasítva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.21.
Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.09.21.
Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.21.
Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.21.
Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.21.
Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.22.
Üzenet az Európai Unió vezetőinek (összegző módosító javaslat elfogadva)

Európai ügyek bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Jelen, nem szav.
2015.09.22.
Üzenet az Európai Unió vezetőinek (önálló indítvány elfogadása)

Európai ügyek bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Jelen, nem szav.
2015.09.03.
Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés elutasítva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.03.
Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (kivételességi javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.04.
Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.04.
Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.03.
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.11.03.
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról (önálló indítvány elfogadása)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.09.21.
Sokoldalú munkatársak a Miniszterelnökségen (nincs)
Igen
2015.09.21.
Sokoldalú munkatársak a Miniszterelnökségen (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.07.06.
A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról (önálló indítvány elfogadása)
Nem
2015.07.06.
A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2015.12.01.
Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.29.
A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Törvényalkotási bizottság

Ig.távol
2015.07.06.
A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.29.
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Törvényalkotási bizottság

Ig.távol
2015.07.06.
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.03.
Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról (kivételességi javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Ig.távol
2015.07.06.
Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.29.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról (kivételességi javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Ig.távol
2015.07.06.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.03.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Ig.távol
2015.11.03.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.03.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Jelen, nem szav.
2015.11.03.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.03.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
Az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.07.06.
Az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.07.06.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról (nincs)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.30.
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.06.30.
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.06.30.
A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom megóvásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.06.30.
A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom megóvásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.06.30.
A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom megóvásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.06.30.
A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom megóvásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.06.30.
A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom megóvásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.06.30.
A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom megóvásáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Tart.
2015.06.30.
Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről, valamint ezzel összefüggésben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.30.
Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről, valamint ezzel összefüggésben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.07.06.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.30.
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.30.
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.30.
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.07.06.
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját elfogadta)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.07.06.
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.07.06.
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját elfogadta)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját elfogadta)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját elfogadta)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.30.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.30.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.30.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.30.
A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.06.30.
A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.06.30.
A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Nem
2015.06.30.
A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról (önálló indítvány elfogadása)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.06.30.
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Igen
2015.06.23.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Igen
2015.06.23.
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igen
2015.06.23.
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igen
2015.05.26.
A reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról (kivételességi javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.05.27.
A reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.30.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.30.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.06.30.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Nem
2015.06.23.
Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.23.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.23.
A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.05.26.
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult)

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.06.09.
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról (nincs)

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.09.
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.06.09.
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.06.09.
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.09.
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.09.
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.06.09.
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról (önálló indítvány elfogadása)

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.07.06.
Az egészségügyi alapellátásról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
Az egészségügyi alapellátásról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az egészségügyi alapellátásról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
Az egészségügyi alapellátásról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az egészségügyi alapellátásról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az egészségügyi alapellátásról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az egészségügyi alapellátásról (önálló indítvány elfogadása)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.23.
A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját nem fogadta el)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről (önálló indítvány elfogadása)

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
Egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.23.
Egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.23.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.23.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.09.22.
A közbeszerzésekről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.09.22.
A közbeszerzésekről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.09.22.
A közbeszerzésekről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.09.22.
A közbeszerzésekről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.09.22.
A közbeszerzésekről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.09.22.
A közbeszerzésekről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.09.22.
A közbeszerzésekről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.09.22.
A közbeszerzésekről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.09.22.
A közbeszerzésekről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.09.22.
A közbeszerzésekről (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.06.23.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.23.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.07.06.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.30.
Egyes törvények vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.30.
Egyes törvények vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.30.
A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.07.06.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
Az emisszió-kereskedelmi rendszer Magyar Államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.23.
Az emisszió-kereskedelmi rendszer Magyar Államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.05.26.
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.05.27.
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.05.27.
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.07.06.
Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.07.06.
Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.07.06.
Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.23.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.23.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.23.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.06.23.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.06.23.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.05.26.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.06.16.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.06.16.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.06.16.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját nem fogadta el)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.06.16.
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Költségvetési bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.26.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.06.08.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Jelen, nem szav.
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.16.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.06.23.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Európai ügyek bizottsága

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igazságügyi bizottság

Költségvetési bizottság

Kulturális bizottság

Külügyi bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Nemzetbiztonsági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Népjóléti bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.06.30.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról (nincs)

Gazdasági bizottság

Nem szav.
2015.06.30.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Tart.
2015.06.30.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Tart.
2015.06.23.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.05.11.
Nyugdíj reform narancs módra, avagy a fideszes varázslat: A korkedvezményes nyugdíj eltörlésével, eltűnnek a megszerzett töredék évek, eltűnnek a befizetett járulékok is (határozatképtelen szavazás)
Jelen, nem szav.
2015.05.11.
Nyugdíj reform narancs módra, avagy a fideszes varázslat: A korkedvezményes nyugdíj eltörlésével, eltűnnek a megszerzett töredék évek, eltűnnek a befizetett járulékok is (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.06.09.
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Mezőgazdasági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Mezőgazdasági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Mezőgazdasági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Mezőgazdasági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Mezőgazdasági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.09.
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Mezőgazdasági bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Jelen, nem szav.
2015.06.09.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.09.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
A 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.05.27.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Költségvetési bizottság

Igen
2015.05.27.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Költségvetési bizottság

Igen
2015.05.27.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Költségvetési bizottság

Igen
2015.05.27.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Költségvetési bizottság

Igen
2015.06.09.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Költségvetési bizottság

Nem
2015.05.27.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.05.27.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.05.27.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.27.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.27.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.27.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.27.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.27.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.27.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.27.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.27.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.05.27.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Nem
2015.06.09.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.05.27.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.27.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Tart.
2015.05.27.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.27.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.05.27.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.06.30.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.30.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.30.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.05.27.
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.05.27.
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.05.27.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.05.27.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.05.27.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.05.27.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.06.09.
Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját nem fogadta el)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját nem fogadta el)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról (önálló indítvány elutasítása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról (zárószavazás elhalasztása elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.23.
Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról (zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.23.
Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
A diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
A diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.05.12.
Az energiahatékonyságról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.05.12.
Az energiahatékonyságról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.05.12.
Az energiahatékonyságról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról (módosító javaslat(ok) elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.01.
Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Mezőgazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.12.01.
A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.12.01.
A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.12.01.
A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.05.12.
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.05.12.
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról (Országgyűlés az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontját elfogadta)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.06.09.
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.09.
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.06.09.
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2015.06.09.
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2015.11.17.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2015.11.17.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.29.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba: kik a valódi haszonélvezői a sokszor tízmilliárdos biznisznek? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.29.
Most sem tudják fékezni az étvágyukat? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.29.
A Miniszterelnök Úrral fennálló kapcsolat miatt kamatoznak Mészáros Lőrincz, Tiborcz István, vagy éppen Orbán Győző talentumai? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.29.
Mit kap Zugló a kiemelt kormányzati beruházásokkal? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.29.
Semmit nem jelent az adott szó, Miniszter Úr? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.29.
Rendeleti költségvetés: miért támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium a lopás intézményesülését? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.29.
Mikor adnak valódi béremelést a cafeteria készpénzesítése helyett? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.29.
Miért a Magyar munkások viszik haza a legkevesebb pénz a visegrádi országok összehasonlításában? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.29.
Egyéves évforduló - avagy meddig hazudnak még M4-es ügyben, és ki a felelős, a több mint százmilliárdos színjátékért? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.29.
A Jobbik sikeresen szorítja vissza a bűnözést és normalizálja a közállapotokat a cigánytelepeken (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.29.
Legális fertőzésveszély? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.30.
A nemzeti otthonteremtési közösségekről (módosító javaslat(ok) elfogadva)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.30.
A nemzeti otthonteremtési közösségekről (önálló indítvány elfogadása)

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.30.
Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.30.
Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Tart.
2016.03.30.
Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Népjóléti bizottság

Törvényalkotási bizottság

Nem
2016.03.30.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Igen
2016.03.30.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Igen
2016.03.30.
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Igen
2016.03.30.
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Gazdasági bizottság

Igen
2016.03.30.
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Nem
2016.03.30.
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.30.
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.16.
Dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (fenntartja a mentelmi jogot)
Igen
2016.03.16.
A Balatont is szétlophatják a fideszes haverok? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.16.
Meddig kell várni az Isztambuli Egyezmény ratifikációjára? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2016.03.16.
Meddig tűrik soraikban a korrupcióba keveredett politikusokat? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.16.
Hányan maradnak az út szélén? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.30.
Az uniós vámjog végrehajtásáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.30.
Az uniós vámjog végrehajtásáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.16.
Mikor adják vissza az iskolákat az önkormányzatoknak? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.16.
Dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (fenntartja a mentelmi jogot)
Igen
2016.03.16.
Ismét becsapták a rendvédelmi dolgozókat, avagy hol van a rendvédelmi életpályamodell második és harmadik pillére (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.16.
Mennyibe kerülnek az adófizetőknek, a KLIK által késve fizetett számlák? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.30.
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Igen
2016.03.30.
Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.30.
Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről (önálló indítvány elfogadása)

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.02.29.
Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (fenntartja a mentelmi jogot)
Igen
2016.03.30.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Költségvetési bizottság

Igen
2016.03.30.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról (Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn)

Költségvetési bizottság

Igen
2016.03.30.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Költségvetési bizottság

Nem
2016.03.17.
Kérelem az Igazságügyi bizottság 6/2014-2018. IUB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására (önálló indítvány elutasítása)
Igen
2016.03.30.
Az alapvető élelmiszerek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Gazdasági bizottság

Igen
2016.02.29.
Fapados atomerőművet veszünk Oroszországtól? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Tart.
2016.02.29.
Mi az Ön személyes felelőssége a népszavazás alkotmányos intézménynek kiüresítéséért és lejáratásáért (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.29.
Meddig viselheti még a Budapesti Corvinus Egyetem szakkollégiuma Rajk László, az ÁVH-t létrehozó tömeggyilkos kommunista nevét? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.29.
Horgász, halász, közvélemény, tudják mi a közös mindháromban? A Kormány csúnyán becsapta őket! (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.16.
Gúzsba kötött kórházak. (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2016.02.29.
Meddig forogjanak sírjukban a kommunizmus áldozatai? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.29.
Pénzért mindent? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.29.
A Fidesz kormány mindent visz - a föld után az erdők jönnek? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.16.
Az atomenergia 2014. évi hazai alkalmazásának biztonságáról (javaslat beszámolóról történő határozathozatalra történő felkérésről elfogadva)

Gazdasági bizottság

Nem
2016.02.29.
Mikor látják végre be, hogy működésképtelen a KLIK? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.29.
Miért nem vehetnek igénybe a közalkalmazottak adósság törlesztési támogatást cafetériaként? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.29.
A kórházak a végüket járják? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.30.
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről (összegző módosító javaslat elfogadva)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.30.
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.16.
Mennyi rokkant embert löktek az út széléről az árokba? Avagy mennyi embertől vették el egyetlen jövedelemét az elmúlt öt év alatt? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2016.03.17.
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2016.03.30.
A Magyar Felsőoktatás Napjáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.30.
A Magyar Felsőoktatás Napjáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.29.
Kész káosz (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2016.03.16.
Miniszter urat nem érdekli a közpénz törvényes és etikus elköltése? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.29.
Ki adott utasítást a pedagógusokkal kapcsolatos adatgyűjtésre? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.29.
Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2014. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól (javaslat beszámolóról történő határozathozatalra történő felkérésről elfogadva)

Gazdasági bizottság

Nem
2016.02.29.
A közoktatás állapotáról (Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult)
Nem
2016.02.15.
Javaslat a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre (az Országgyűlés 2016. évi tavaszi ülésszakán kérdések tárgyalására) (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)
Igen
2016.02.15.
Ki védi meg az állatokat? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.15.
Miért nem magán kezdi a kormány a bürokráciacsökkentést? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.15.
Mikor kezdődik a felelős agrárkormányzás? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.15.
Fél lábbal a sírban. Biztonságos-e a betegellátás? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.01.
Az önálló határőrség megteremtésének szükségességéről (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igen
2016.02.15.
A közoktatás jövőjéről (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.15.
Mi lesz Mezőhegyessel? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.15.
A csepeliek várják a kormány válaszát a hév megszüntetésével kapcsolatban (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem szav.
2016.03.30.
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.30.
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.02.15.
Miért hazudtak a magyar családoknak? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.15.
A "családbarát kormány" családellenes intézkedéseiről... avagy mi az, amiről az állami propaganda nem beszél?! (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.02.15.
Tisztább közélet vagy a vagyonok eltitkolásának lehetősége? Ez itt a kérdés. (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.01.
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2016.03.17.
Az önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetéséről (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igen
2016.02.15.
Néhány kérdés az Országos Mentőszolgálatról (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.16.
A kancellár megoldja a pénztelenséget? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2016.03.01.
A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2016.03.01.
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2016.03.17.
Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Gazdasági bizottság

Igen
2016.03.01.
A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2016.02.15.
Az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről (javaslat beszámolóról történő határozathozatalra történő felkérésről elfogadva)

Mezőgazdasági bizottság

Nem
2016.03.30.
A 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításáról (összegző módosító javaslat elfogadva)

Kulturális bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.30.
A 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Nemzeti összetartozás bizottsága

Törvényalkotási bizottság

Igen
2016.03.01.
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2016.02.15.
A honvédelmi feladatok 2014. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) (javaslat beszámolóról történő határozathozatalra történő felkérésről elfogadva)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Nem
2016.03.17.
A lakosság számára vissza nem térítendő energiahatékonysági célú fejlesztési források biztosítása érdekében szükséges egyes kormányzati intézkedésekről (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Gazdasági bizottság

Igen
2016.03.01.
A központosított illetményszámfejtés működésképtelenségével okozott törvénysértések orvoslása érdekében egyes törvények módosításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.12.15.
Törvénytelen a földadó. (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.12.15.
Rabosítható-e az internetes demokrácia? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.12.15.
Nem elég, hogy keveset keresnek, még késve is jutnak a bérükhöz a közszféra dolgozói? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.12.15.
Dagadó egészségügyi botrányok (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.12.15.
Nem igaz, hogy nem találnak magyar szakembert!? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Tart.
2015.11.30.
Hányszor két hét kell még a rendhez Északkelet-Magyarországon, hogy ne legyen több gyilkosság? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2015.11.30.
Hányszor két hét kell még a rendhez? Mikor védik meg a "kisembereket" is végre? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.30.
Hányszor két hét kell még a rendhez, avagy meddig büntetik a magunkfajták közbiztonság fenntartására irányuló tevékenységét a prostitúcióhoz hasonlóan? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2015.11.30.
Hányszor két hét kell még a rendhez? Mikor fognak eredményeket felmutatni a kábítószer-bűnözés megelőzése terén? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.30.
Most, hogy megbukott a magáncsőd, hajlandóak végre változtatni a szabályokon? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.30.
Mikor ismerhetik meg a magyar gazdálkodók az állami földek vásárlóinak kilétét? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.30.
Paks II - dolgozik-e a kormány az alternatívákon, vagy mindent egy lapra tesznek föl? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Igen
2015.11.30.
24 férőhely 150 millióért - drága a faház Tusnádfürdőn?! (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.30.
Sürgősségi ellátásra szorul a tatabányai sürgősségi ellátás (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.12.15.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.11.30.
A KLIK-ről, a tudásról, meg a pénzről (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.12.15.
A Magyar Honvédség létszámhiányának megszűntetéshez szükséges halaszthatatlan intézkedésekről (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igen
2015.11.30.
Magyarországon tavaly 150 ezer fiatalnak miért nem volt munkája vagy miért nem tudott tanulni? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.12.01.
Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.11.16.
SZTNH-mutyi hogyan tüntetik el az ország pénzét az Orbán Viktor környezetében levő emberek? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.16.
Támogatásmutyi: hogyan tüntetik el az ország pénzét az Orbán Viktor környezetében levő emberek? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.16.
Államkötvény-mutyi: hogyan tüntetik el az ország pénzét az Orbán Viktor környezetében levő emberek? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.30.
Mi lesz a Vértesi Erőműben dolgozókkal? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.16.
A fűtött stadion fontosabb, mint az éhező gyerekek és a nélkülöző családok? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.16.
Miért nem fontosak a magyar otthonok a kormánynak? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.16.
Kik fizetik meg a végén a mentőszolgálat fejlesztésének árát? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.16.
Munkások nélküli munkaalapú társadalom? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.16.
Hogy akarja kompenzálni a kormány az egészségre ártalmas munkakörben dolgozókat? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.16.
Lemond-e a kormány a veszprémi körgyűrű fejlesztéséről? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2015.11.16.
Csak üres ígéret a mentőállomások fejlesztése? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.12.01.
Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Tart.
2015.12.01.
A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.12.01.
A Honvéd Egészségpénztár önhibájukon kívül kárt szenvedett tagjainak megsegítéséről (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Gazdasági bizottság

Igen
2015.12.15.
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február - 2015. február) szóló beszámoló elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.12.01.
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.12.01.
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.12.01.
A gyermekéhezés felszámolásának megalapozása érdekében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.11.02.
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 32/2014. (VII.8.) OGY határozat módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2015.11.02.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2015.11.02.
Hajlandóak-e végre megvonni a kommunista luxusnyugdíjakat? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.02.
Narancsköztársaság: stadion és kisvasút után barlangot szemelt ki magának az Orbán - család? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2015.11.02.
Önök ezt nevezik gazdaságpolitikának? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.02.
Miért támogatja továbbra is a kormány az elszabott Városliget-beépítési tervet? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.16.
A növekvő mértékű korrupció visszaszorításáról és a korrumpálódott politikusok elszámoltatásáról. (Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult)
Igen
2015.11.02.
Fejéről a talpára kell állítani az egészségügyet! (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2015.11.02.
Egy kormánydöntésről - a Nemzetközi Rákellenes Világnap kapcsán (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.02.
Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, avagy őszödi úton a Miniszterelnökség bizniszelő államtitkára? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2015.11.02.
A Fidesz máshol költené el a magyar családoknak szánt pénzt? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2015.11.02.
A fontos Nemzeti Alaptantervről és az elfelejtett gyermekekről (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.17.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Tart.
2015.11.17.
A Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.11.17.
A Magyar Nemzeti Bank 2014. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.11.17.
A Magyar Nemzeti Bank 2013. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.11.17.
A Magyar Nemzeti Bank 2012. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.11.02.
Ezrével veszíti el Magyarország az új munkahelyeket! (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2015.11.02.
Mikor juthatnak hozzá megtakarításaikhoz a Honvéd Egészségpénztár tagjai? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2015.12.15.
Az Egyenlő Bér Programról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Vállalkozásfejlesztési bizottság

Igen
2015.10.19.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2015.10.19.
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2015.11.17.
A Nemzeti Minimum Programjáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.10.19.
Így loptok ti: fideszes korrupció az energiaszektorban. (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.19.
Így loptok ti: fideszes korrupció a magyar sportéletben. (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.19.
Így loptok ti: fideszes korrupció a pénztárgépek körül. (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.19.
Privatizáció a bankszektorban is - miért árusítja ki mindenhol a Fidesz a közvagyont? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.19.
Hány közmunkásként visszafoglalkoztatott dolgozót kárpótolt a kormány? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.19.
Milyen nyakatekert logika alapján lesz jobb az országnak akkor, ha zavartalanul folyhatnak a munkaügyi jogsértések? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2015.11.03.
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Tart.
2015.11.03.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.11.03.
Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Európai ügyek bizottsága

Igen
2015.10.19.
Az állami tulajdonban levő termőföldek magántulajdonba adásáról (Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult)
Nem
2015.10.12.
Lázár János leveri a rezsi-szabadságharcot? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.12.
És mikor tanítanak a pedagógusok? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.19.
Miért halogatja a kormányzat a jövő évi bértárgyalás megkezdését? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.12.15.
A hazai hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak azonnali megoldásáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Igen
2015.10.12.
Miért nem biztosít a kormány uniós forrásokat a lakóépületek energetikai korszerűsítéséhez? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.19.
Mi lesz a Városligettel? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2015.12.01.
A gyermekvállalás és a munkavállalás kedvezőbb összehangolását segítő intézkedésekről (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.11.17.
Az időskori létbiztonság megteremtése érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.10.12.
Pontosan mi került több, mint 5 milliárdba a milánói világkiállítás magyar részvételén? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Tart.
2015.10.05.
A Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2015.12.15.
Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában ("MINUSCA") történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Nem
2015.12.15.
Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Nem
2015.10.05.
Az állatok világnapja alkalmából! (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.05.
Lesz-e átfogó vizsgálat a KEOP beruházásokkal kapcsolatban? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2015.10.05.
Tényleg semmiről nem tud, hogy mi történik a minisztériumában és annak környezetében? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2015.10.05.
Autóipari válság Magyarországon is? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2015.11.16.
Működik szennyvíz maffia Budapesten? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.12.
Ha tudta, hogy szabálytalanságok vannak a Tartalékgazdálkodási Intézetnél, miért hagyta, hogy több száz millió közpénzt elbrókerezzenek? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.12.
Állampolgárság-biznisz (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.05.
Minden mindennel összefügg! (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.10.12.
Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.10.12.
Az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.10.12.
Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Űrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.10.12.
Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.09.29.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2015.11.03.
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. évi beszámolója elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Tart.
2015.11.03.
A legfőbb ügyésznek az ügyészség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Jelen, nem szav.
2015.11.03.
A Kúria elnökének a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Tart.
2015.11.03.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Nem
2015.09.22.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2015.09.21.
Javaslat a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre (az Országgyűlés 2015. évi őszi ülésszakán kérdések tárgyalására) (Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás)
Igen
2015.10.20.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.10.19.
Mivel indokolja az állami cégvezetők 150 százalékban pofátlan béremelését? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.09.21.
Rogán Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (fenntartja a mentelmi jogot)
Igen
2015.09.21.
Magára hagyott Kárpátalja. (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem szav.
2015.09.21.
Számít Tapolca érdeke? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.09.21.
A Fidesz pénzre váltja a hazát? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.09.21.
Felhatalmazás nélkül hordják szét az állami földet és ezzel jogtalanul nullázzák le a nemzeti vagyon maradékát? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem szav.
2015.09.21.
Mikor fejezi be a kormány a pazarló urizálást? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.09.21.
Méltatlan időhúzás és találgatás az új egészségügyért felelős államtitkár személye körül? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem szav.
2015.09.21.
Mikor tesz végre látszatintézkedések helyett valódi lépéseket a kormány a kivándorlás megállítása érdekében? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.09.21.
Hogyan engedhették csődbe jutni az iskolarendszert? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem szav.
2015.10.06.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.10.06.
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Kulturális bizottság

Tart.
2015.10.20.
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek a nemzeti földvagyon védelméhez szükséges módosításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Mezőgazdasági bizottság

Igen
2015.10.06.
A Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.09.03.
Hajlandó a Kormány igazi megoldások alkalmazására, vagy továbbra is csak húzza az időt? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.09.03.
Az állami földek szégyenteles szétosztogatásával befejeződik a Fidesz-hű, új földesúri rendszer kiépítése? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.09.21.
Mit tesznek azért, hogy a Honvéd Egészségpénztár tagjai hozzájuthassanak megtakarításaikhoz? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem szav.
2015.09.03.
Privatizáció csúcsra járatva: az állami földvagyon elkótyavetyélése (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.09.21.
Elképesztő tartozások, avagy a KLIK kiknek tartozik és mennyivel? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.09.03.
Balek vagy bűnöző? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.09.03.
Szövetkezeti mutyi - avagy lopni mindent, ami "mozdítható"?! (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.11.03.
Az energiaárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Gazdasági bizottság

Igen
2015.11.03.
A Quaestor-károsultak valódi kártalanításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Gazdasági bizottság

Igen
2015.09.21.
Az élelmiszerlánc-biztonságról és a felügyeleti díj felhasználásáról (javaslat beszámolóról történő határozathozatalra történő felkérésről elfogadva)

Mezőgazdasági bizottság

Nem
2015.11.17.
Az offshore vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából történő kizárásáról, valamint az államigazgatás offshore-mentesítéséről (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Gazdasági bizottság

Igen
2015.11.03.
A közpénzek elköltéséről szóló szerződések nyilvánossá tételéről (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.10.19.
A Gazdasági Versenyhivatal 2014. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról (javaslat beszámolóról történő határozathozatalra történő felkérésről elfogadva)

Gazdasági bizottság

Nem
2015.09.21.
A Bethlen Gábor Alap 2014. évi tevékenységéről és működéséről (javaslat beszámolóról történő határozathozatalra történő felkérésről elfogadva)

Nemzeti összetartozás bizottsága

Nem
2015.09.21.
A világörökségi területek állapotáról és a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezményből eredő feladatok ellátásáról (javaslat beszámolóról történő határozathozatalra történő felkérésről elfogadva)

Kulturális bizottság

Nem
2015.11.03.
Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonságának hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Igazságügyi bizottság

Igen
2015.07.06.
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9) OGY határozat módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Nem
2015.07.06.
A "keleti nyitás" is csak tartalom nélküli politikai termék a Fidesz-kormány számára? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.07.06.
Az Önök keze a legkisebb településre is elér?? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.07.06.
Mérleg a tanév végén (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem szav.
2015.07.06.
A Kormány vidékpolitikája káoszt, bizalmatlanságot és visszaesést hozott a mezőgazdaságban? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.06.29.
Minden eddiginél rosszabb kilátások Magyarország energiaellátásában? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2015.06.29.
Egyetért-e azzal, hogy egy alapszintű internetszolgáltatás térítésmentesen illessen meg minden magyar állampolgárt? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2015.06.29.
Miért áll üresen a tatabányai Szent Borbála kórház hónapok óta megépített új pavilonja? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2015.06.29.
Éhes oligarcha vizes vébével és olimpiával álmodik? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2015.07.06.
Ez is a kisbirtokokat szolgálja? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.07.06.
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.06.29.
A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény végrehajtásáról (javaslat beszámolóról történő határozathozatalra történő felkérésről elfogadva)

Fenntartható fejlődés bizottsága

Ig.távol
2015.12.15.
A közpénzből finanszírozott társadalmilag káros propaganda megtiltásához szükséges törvénymódosításokról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Költségvetési bizottság

Igen
2015.07.06.
Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.11.03.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény általános bérplafon megteremtésére irányuló módosításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Gazdasági bizottság

Igen
2015.10.19.
Mik azok a titkos államügyek, amiket állítólag a saját pénzén intézett külföldön? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.06.22.
Megszűnik az idegenforgalmi adó? Mi lesz az önkormányzatok támogatásával? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.07.06.
Mikor indul végre országos bérlakás-program? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem szav.
2015.06.22.
H a kormányon múlik, nem lesz bérfelzárkózás? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.06.22.
Évről évre emelkedik a munkavállalókkal szemben elkövetett jogsértések száma (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.06.29.
Van-e legalább lelkiismeret furdalásuk a tönkretett életek, a vágóhidra küldött értékes tenyészállatok miatt? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Ig.távol
2015.06.22.
A kommunikációs fogásnak tűnő 50 ember hazahozatalán túl, mikor teszik meg a tényleges lépéseket sok ezer honfitársunk hazahozása érdekében? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.06.30.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvénynek az állami vagy önkormányzati vagyon gyarapításával összefüggő módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Gazdasági bizottság

Tart.
2015.06.23.
Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről (önálló indítvány elfogadása)

Európai ügyek bizottsága

Nem
2015.06.30.
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról (önálló indítvány elfogadása)

Honvédelmi és rendészeti bizottság

Igen
2015.06.08.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról (önálló indítvány elfogadása)
Igen
2015.10.06.
A korkedvezményes nyugdíj igénybevétele lehetőségének visszaállításáról (Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította)

Népjóléti bizottság

Igen
2015.06.08.
Mikor is számíthatnak a kormány segítségére az erőszakot elszenvedett nők? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Tart.
2015.06.08.
Mikor kapja vissza gazdasági önállóságát a Marcali Kórház? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.06.08.
Az Alkotmánysértés Minisztériuma (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2015.06.08.
Miért támogatja a pénzmosást? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Jelen, nem szav.
2015.06.08.
Miért törvényesíti a kormány az adócsalást? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.06.08.
Miért csak a Quaestor károsultakat segíti meg az állam?? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem
2015.06.22.
Szakszerűtlen rendeletmódosítás vagy újabb fideszes piacfelosztás? (Országgyűlés az interpellációs választ elfogadja)
Nem szav.
2015.06.23.
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről (önálló indítvány elfogadása)

Külügyi bizottság

Igen
2015.06.23.
A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belv&i